ภาพกิจกรรม
การจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ป.3
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้ดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณของนักเรียน โดยการประเมินด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
>>คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,08:44   อ่าน 40 ครั้ง