ภาพกิจกรรม
รับมอบเงินค่าอาหารกลางวัน และวุฒิการศึกษานักเรียน ป.6
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้ดำเนินการมอบเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าสาธารณูปโภค (สำหรับห้องเรียนปรับอากาศ) ค่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ(MEP,IEP) และรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โดมอเนกประสงค์
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
>>คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,09:37   อ่าน 34 ครั้ง