ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปีการศึกษา 2565
รับจำนวน 160 คน
*************************
1. รายชื่อนักเรียนเก่า รร.ธัญญสิทธิศิลป์      (ไม่ต้องจับฉลาก)  <<คลิกที่นี่>>
2. รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ            (ไม่ต้องจับฉลาก)  <<คลิกที่นี่>>    
3. รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนใหม่  (จับฉลาก)  <<คลิกที่นี่>>
 
โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด
 
     ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มาโรงเรียนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จากที่บ้านหรือสถานพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมง และให้แสดงหลักฐานจากรูปถ่ายหรือใบรับรองจากสถานพยาบาลกับคุณครูก่อนลงทะเบียน 
(เพื่อลดความแออัดของพื้นที่ สงวนสิทธิ์ผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน )
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนเก่าโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์) ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  ในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.  เพื่อรับเอกสารทะเบียนประวัตินักเรียน และรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ชำระที่ธนาคารเท่านั้น  และให้นำหลักฐานมายื่นในวันมอบตัว วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน)
 
2. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (หมู่ 2,3,4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี) ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  ในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.  เพื่อรับเอกสารทะเบียนประวัตินักเรียน และรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ชำระที่ธนาคารเท่านั้น  และให้นำหลักฐานมายื่นในวันมอบตัว วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน)
 
3. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนใหม่) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจับฉลาก มาลงทะเบียนจับฉลาก ในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 - 09.00 น. หากมาช้าเกิน 09.15 น. ถือว่าสละสิทธิ์ในการจับฉลากเข้าเรียน และดำเนินการตามขั้นตอนการรับนักเรียนของโรงเรียน 
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 1303 ครั้ง