: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ปทุมธานี เขต 2 : :
Home | News | About us | Contact us |

ร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูลินดา ถามุลตรี

งานจักสานไม้ไผ่

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอารมย์ ศรีทับทิม

น้ำพริกเครื่องเคียงผักสด

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูลินดา ถามุลตรี

การจัดสวนถาดแบบชื้น

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูขวัญจิต รัษฐปานะ

จัดสวนถาดแบบแห้ง

ได้รับรางวัลชมเชย

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูขวัญจิต รัษฐปานะ

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอารมย์ ศรีทับทิม

การใช้เข็มทิศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอัจฉรา รงค์ทอง

เดี่ยวดนตรีไทย ขิม 7 หย่อง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวริษฐ์ฐาวรรณ กลั่นบิดา

ชมภาพบรรยากาศ >>

   
   
 
โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์
101/16 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   โทร.02-5771176 Fax.02-5773793
webmaster :: nanoi_natty@hotmail.com
: : ขออภัย ทางโรงเรียนกำลังเร่งดำเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ : :