งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศตั้งค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.3 KB
ประกาศตั้งค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.26 KB
ประกาศตั้งค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.29 KB