ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายเข้ามาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
เรื่อง รายชื่อนักเรียนย้ายเข้าผู้ผ่านการประเมินความพร้อมทางการเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP, IEP และห้องเรียนปกติ
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  ปีการศึกษา 2566
**********************************************************

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก  <<คลิกที่นี่>>

***โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศทุกบรรทัด***

หมายเหตุ 
1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ผู้ปกครองรายงานตัวแทนนักเรียน นักเรียนไม่ต้องมา (เฉพาะห้องเรียนอนุบาล ให้นำนักเรียนมาด้วยเพื่อวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน)  พร้อมนำเอกสารใบตอบรับการสมัคร ใบสีเขียวมาด้วย เพื่อรายงานตัว ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
2. ชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566  และมามอบตัวนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.
3. กรณีไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด และไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 1333 ครั้ง