ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายเข้ามาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

เรื่อง รายชื่อนักเรียนย้ายเข้าผู้ผ่านการประเมินความพร้อมทางการเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 2-6
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP ,IEP และ ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปีการศึกษา 2565

 

ตรวจสอบรายชื่อ <<คลิกที่นี่>>
 
***โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศทุกบรรทัด*** 
หมายเหตุ
   1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น.  ผู้ปกครองรายงานตัวแทนนักเรียน (นักเรียนไม่ต้องมา) ณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  มารับหลักฐานดังนี้
- เอกสารชำระค่าบำรุงการศึกษา ชำระที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565
   2. หลักฐานที่ใช้ในวันรายงานตัว แบบตอบรับการสมัครเข้าเรียน
   3. ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 1178 ครั้ง