ผู้บริหาร

นายวัฒนา บุญจนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ
ลิงก์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2018
ปรับปรุง 23/04/2024
สถิติผู้เข้าชม 1351668
Page Views 2052746
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
3 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
5 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
10 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
11 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2533-1099 โทรสาร 0-2533-0289
18 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
21 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
27 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
28 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
30 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
31 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
32 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
36 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
37 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
38 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
44 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
45 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
46 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 025366904
47 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
53 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
54 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
55 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา 0-2549-2114 / ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปริศนา ป้องปิ่น 0650094952
57 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
60 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
61 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
62 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-569-1984
63 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
64 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
66 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
67 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
68 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495209
69 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา -
70 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
71 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
72 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
73 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา 02-149-6468
75 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
77 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
78 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
79 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
80 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
82 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา 021944575
84 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
85 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
86 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
87 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
88 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
89 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
94 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
95 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
97 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
99 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ 0632461059
102 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ 02-1934050
106 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
107 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียน​ราษฎร์​สงเคราะห์​วิทยา​ หนองสามวัง หนองเสือ
111 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ 029058962
112 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
114 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
116 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" หนองสามวัง หนองเสือ
117 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ 02-153-5889