ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,15:04  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกิจกรรมเกม และกระบวนการกลุ่มประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2564,18:36  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..