ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกิจกรรมเกม และกระบวนการกลุ่มประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2564,18:36  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..