ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 261) 03 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2566 (อ่าน 148) 27 ธ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการช่าง และ แม่บ้าน (อ่าน 197) 04 พ.ย. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 644) 04 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน นักการ) (อ่าน 178) 03 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ (อ่าน 279) 26 ต.ค. 65
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 267) 05 ต.ค. 65
งดเรียนพิเศษ เนื่องจากฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายภาหะของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 398) 20 มิ.ย. 65
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนเข็ม 2 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 442) 19 พ.ค. 65
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 672) 03 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ (ช่าง) (อ่าน 462) 13 เม.ย. 65
การรับค่าอาหารกลางวัน ค่าสาธารณูปโภค (สำหรับห้องเรียนปรับอากาศ) ค่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ (MEP/IEP) และรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 819) 29 มี.ค. 65
แจ้งการคืนเงินออมทรัพย์ และปิดบัญชี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 (อ่าน 467) 24 มี.ค. 65
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ( Pfizer ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (อ่าน 632) 24 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายเข้ามาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1421) 23 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนย้ายเข้าผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1109) 18 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1054) 10 มี.ค. 65
แจ้งปฏิทินกำหนดการสอบ การรับเอกสารจบการศึกษา และปิดเรียน/เปิดเรียน (อ่าน 426) 08 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1608) 03 มี.ค. 65
ประกาศ จำนวนนักเรียนรับย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 423) 02 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินค่าอาหารกลางวัน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 322) 02 มี.ค. 65
แจ้งประกาศ การจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ (เดือนมีนาคม 2565) (อ่าน 381) 28 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนห้องพิเศษ MEP,IEP ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 699) 21 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การเรียกนักเรียนสำรองในชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (อ่าน 550) 18 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1559) 17 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมทางการเรียนนระดับชั้น อนุบาล 2 และ ป.1 (MEP,IEP) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3630) 16 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมทางการเรียน ห้องเรียน MEP,IEP ระดับชั้น อ.2, ป.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2530) 11 ก.พ. 65
คู่มือรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1100) 26 ม.ค. 65
แจ้งประกาศการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 814) 19 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินค่าอาหารกลางวัน เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 618) 18 ม.ค. 65
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 845) 11 ม.ค. 65
แจ้งประกาศ การจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ (เดือน มกราคม 2565) (อ่าน 1792) 05 ม.ค. 65
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของครูและบุคลากร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ (ฉบับที่ 12) (อ่าน 1142) 05 ม.ค. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 728) 09 ธ.ค. 64
ประกาศผล การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 454) 30 พ.ย. 64
ประกาศ รับนักการภารโรง 1 อัตรา (อ่าน 532) 17 พ.ย. 64
การรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 423) 03 ก.ย. 64
ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 108) 20 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 578) 11 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ป.1/4-1/7 (อ่าน 1022) 26 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2557) 22 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายเข้ามาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2582) 04 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนย้ายเข้าผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1289) 01 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัคร นักการภารโรง 1 อัตรา (อ่าน 617) 01 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1583) 26 มี.ค. 64
ประกาศ เรียกรายชื่อนักเรียนสำรอง ชั้นป.1 ห้องเรียน MEP,IEP ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 628) 23 มี.ค. 64
จำนวนนักเรียนรับย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 743) 19 มี.ค. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุง วันที่ 18 มี.ค.64 (อ่าน 728) 19 มี.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมทางการเรียนนระดับชั้น อนุบาล 2 และ ป.1 (MEP,IEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3054) 15 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมทางการเรียน ห้องเรียน MEP,IEP ระดับชั้น อ.2, ป.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2947) 11 มี.ค. 64